[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Egy bólintással nyugtáztam a bókot, de közben aggódtam, vajon miért akarna – vagy miért volna kénytelen – bókokkal venni le a lábamról.Néhány ember természetéből fakadóan nyájas, de valamiért úgy éreztem, ez a fickó szinte semmit sem tesz számítás nélkül.A gazdagok hízelgése majdnem mindig veszélyt jelez.– Át kell fésülnöm Dr.Maharal házát és munkahelyét.És engedélyt kérek, hogy kihallgathassam a hozzátartozóit.Ha a nyomok esetleg a munkájához vezetnek, arról is tudnom kell.Kaolin költségeket nem kímélően valószerű arca a legkevésbé sem tűnt vidámnak.– Lehetnek… érzékeny vetületei is az ügynek, Mr.Morris.Technológiák, amelyek eddigi tudásunk határait feszegetik, és kulcsfontosságúnak ígérkező tudományos áttörések.– Érvényesíthetek egy szigorú titoktartási kötelezvényt, ha gondolják.Félévnyi jövedelmem megteszi?Pár másodpercig rágódott a dolgon.A duplikátumok gyakran jogosultak arra, hogy az eredetijük helyett döntsenek – és a legdrágább szürkék éppoly jól gondolkodnak, mint az archetípusuk, bár ezt némiképp megsínyli az anyagcseréjük.Ettől itt mégis azt vártam, hogy halogatja a végső döntést, amíg nem beszélek a való Nagytekintélyűvel.– Az volna az ideális megoldás – javasolta –, ha a Kaolin-rezidencia egyik biztonsági embereként kezdené meg a munkát.Nekem ez aztán egyáltalán nem volna ideális, gondoltam.A hűségeskükért majd’ megvesznek az arisztokraták, akik kedvüket lelik a hűbérurak és odaadó vazallusaik feudális imázsában.De a személyes szabadságomból nem engedek.– Ennél csak az volna jobb, ha megegyeznének egy olyan szakemberrel, aki a szakmai tekintélyéből él.Ez bármilyen hűségeskünél jobb garanciát jelentene.Csak ellenajánlatot kívántam tenni – részeként az alkunak, amelyet majd Kaolin eredetijével kell befejeznem.De a szürke dettó meglepetésemre határozottan bólintott.– Akkor hát egyébre nem lesz szükség, Mr.Morris.Egyébként úgy tűnik, megérkeztünk.Oldalra fordultam, és láttam, hogy a limuzin egy magas, kék fémből készült kerítéshez ér, amely körül ionizációs aura csillogott.Az őrzött kapu mögött széles mező nyújtózott három buborékházig, amelyek tükörként ragyogtak a napfényben.A középső több mint húszemeletnyi magas volt.Nem volt szükség lógókra vagy cégjelzésre.Mindenki ismeri ezt a látványosságot – a Világkemence központját.A demonstrálók tömege is arról árulkodott, mi célt szolgál az építmény.Kiabáltak, és transzparenseket lengettek a főbejáraton kiáramló járművek felé – a tüntetés már több mint harminc éve zajlott, néha alább hagyva, néha pedig újult erőre kapva.A hagyományos transzparensek mellett néhányan holoprojektorokat irányítottak; változatosan dühös háromdimenziós kommentárokkal szórták meg a kocsi ablakait (és néhány óvatlan arcot).Természetesen Kaolin limuzinja kiszűrte a sértő szövegeket.Ennek ellenére eltöprengtem néhány festett poszter feliratán:Csak egy Teremtő létezik!A barna szép.Az emberalkotta „élet”a menyország és a természet arculcsapása!És persze:Egy emberben egy lélek!Természetesen a tüntetők mind egy szálig archók voltak – harcuk már mind a bíróságokon, mind a piacokon elbukott, amikor sokan közülük még meg sem születtek.Mégis kitartottak, hangot adva haragjuknak azzal szemben, ami szerintük nem más, mint az isteni kiváltságok elbitorlása a technológia eszközei által – tiltakozva a gyártott lények mindennapos teremtése ellen.Az egyszer használatos embermilliók létrehozása ellen.Amikor jobbra fordultam, először csak a lármázó Való-Életűeket láttam.Aztán észrevettem, hogy néhányan közülük egy másik tömeg felé kiáltoznak keresetlen jelzőket – a bekötőút bal oldalán összegyűlt, fiatalabb és jóval lelkesebbnek tűnő csődület felé, amelynek tagjai több hologramvetővel és kevesebb transzparenssel voltak felszerelkezve.A második csoport üzenete egészen más volt, mint az elsőé:Vessünk véget az agyagnép szolgaságának!A „szintetikus” csak társadalmi megbélyegzésA VK a „való” uralkodó osztályt szolgálja!Jogokat a szekundóknak!Minden gondolkodó lénynek lelke van– Emancik – mondta Kaolin fojtott hangon, miután rápillantott a második csoportra, amelyben jó pár fényes bőrű dettó is volt.A ValóÉletűekkel ellentétben, akik már megszokott látványnak számítottak, ez az emancipációs mozgalom csak mostanság kezdett elterjedni – és az új keresztes hadjárat még mindig sokaknak komoly fejtörést okozott.A két tüntető csoport utálta egymást.De osztoztak a Világkemence elleni gyűlöletükben.Azon tűnődtem, vajon félretennék-e ellenérzéseiket, és egyesítenék-e erőiket, ha tudnák, hogy maga Nagytekintélyű Aeneas Kaolin, a cég feje halad el mellettük?Nos, nem „maga” Kaolin.De közel jársz az igazsághoz.A mágnás, mintha csak kitalálta volna a gondolataimat, kuncogni kezdett.– Ha csak ők lennének az ellenségeim, a világért sem zavartatnám magam.A moralisták nagy hűhót csapnak… néha még egy-két szánalmas levélbombát is küldenek… de általában kiszámíthatóak, és könnyű elterelni a figyelmüket… A gyakorlatias emberek sokkal inkább aggasztanak.Konkrétan milyen ellenfelekre gondolhatott? A kemencetechnológia annyira szétzilálta a régi élet fundamentumait, hogy néha még ma is elcsodálkozom, miért nem fojtották el csírájában, amíg még megtehették.Amellett, hogy romlásba döntötte az összes szakszervezetet, és milliókat tett munkanélkülivé, a dettózás miatt kis híján tucatnyi háború tört ki, s ezeket csak a világ első számú vezetőinek intenzív diplomáciai erőfeszítései révén sikerült elkerülni.És még van, aki azt mondja: nem létezik fejlődés? Hát persze, hogy van fejlődés, hogyisne volna.Feltéve, hogy az emberiség képes kézben tartani.A biztonsági szkennerek engedélyezték a limuzinnak a belépést.Magunk mögött hagytuk a tüntetőket, és áthaladtunk a főbejáraton, ahová buszok szállították a dettómunkásokat, lekapcsolva őket bőr tartószíjukról.De az érkező munkások többsége organikus ember volt, aki a munkahelyén készíti el másolatait.Néhány archó kerékpáron jött – gyöngyöztek az izzadságtól; gőzfürdő és masszázs várt rájuk, mielőtt nekiállnak a munkának.A VK-hoz hasonló cégek megbecsülik az embereiket.Előnyökkel is jár az, ha hűségesküt teszel.Tovasiklottunk a főkapu mögött, aztán fedett feltöltődokkok, fagyasztókhoz hasonlatos rakodógépek, bevésőegységek és kemencék mellett haladtunk el.A legtöbb dettósablont, amelyet megvásárolhat az ember, máshol készítik, de elhaladtunkban jó pár különleges árura is felfigyeltem – merev alakokra, amelyek csak homályosan látszottak az áttetsző csomagoláson át; némelyikük hátborzongatóan termetes volt, mások ösztövérek, páran pedig a legendák bestiáit idézték [ Pobierz całość w formacie PDF ]