[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Elke Weer likte de rug van Pa-trick Furnans hand en bood zijn of haar nek aan voor een ritueel.Toen Alcide aan de beurt was, besefte ik plotseling dat er mogelijk nóg meer onheil kon komen.Ik merkte dat ik mijn adem inhield.Aan de diepe stilte kon ik merken dat ik niet de enige was.Na een lange aarzeling boog Furnan voorover en zette zijn tanden op Alcides nek; ik opende mijn mond om bezwaar te maken, maar Claudine sloeg haar hand ervoor.Furnans tanden lieten Alcides huid los, en lieten hem ongedeerd achter.Troepmeester Furnan had een duidelijk signaal uitgezonden.Tegen de tijd dat de laatste Weer het ritueel had uitgevoerd, was ik bekaf van alle emotie.Dit was toch zeker wel het einde? Ja, de troep verspreidde zich, sommige leden gaven de Furnans feliciterende omhelzingen, en sommigen beenden zwijgend naar buiten.Zelf ontweek ik hen en stevende op de deur af.De volgende keer dat iemand me vertelde dat ik naar een bovennatuurlijke ceremonie moest kijken, zou ik hem vertellen dat ik mijn haar moest wassen.Eenmaal in de buitenlucht liep ik langzaam, en mijn voeten sleepten zich voort.Ik moest nadenken over dingen die ik terzijde had geschoven, zoals wat ik in Alcides hoofd had gezien nadat het hele debacle voorbij was.Alci-de vond dat ik hem in de steek had gelaten.Hij had tegen me gezegd dat ik moest komen, en dat had ik gedaan; ik had moeten weten dat hij een reden had om erop aan te dringen dat ik aanwezig zou zijn.Nu wist ik dat hij had vermoed dat Furnan een of andere achterbakse list in gedachten had.Alcide had Chris-tine, zijn vaders bondgenoot, van tevoren ingelicht.Zij had ervoor gezorgd dat ik mijn telepathie op Patrick Fur-nan gebruikte.En, inderdaad, ik had ontdekt dat Jacksons tegenstander vals speelde.Die onthulling had Jacksons overwinning veilig moeten stellen.In plaats daarvan had de wil van de troep zich tegen Jackson gekeerd, en de wedstrijd was doorgegaan met een nog hogere inzet.Ik had niets te maken met dat besluit.Maar op dit moment gaf Alcide, in zijn rouw en woede, mij de schuld.Ik probeerde boos te zijn, maar ik voelde me te bedroefd.Claude en Claudine zeiden gedag, en ze sprongen in Claudines Cadillac en scheurden weg van de parkeerplaats alsof ze niet konden wachten tot ze terug waren in Mon-roe.Ik dacht er hetzelfde over, maar ik was heel wat minder veerkrachtig dan de elfen.Ik moest eerst vijf of tien minuten achter het stuur van de geleende Malibu zitten om tot rust te komen en klaar te zijn voor de rit naar huis.Ik moest aan Quinn denken.Het was een welkome afwisseling van de gedachte aan uiteengereten vlees en bloed en dood.Toen ik in zijn hoofd had gekeken, had ik een man gezien die zijn vak verstond.En toch had ik er geen idee van wat hij was.De rit naar huis was akelig.Ik had Merlotte die avond net zo goed af kunnen bellen.O, tuurlijk, ik nam plichtmatig bestellingen op en bracht ze naar de juiste tafels, vulde pullen met bier, stopte mijn fooien in de fooienpot, veegde vlekken weg en zorgde ervoor dat de tijdelijke kok (een vampier, Anthony Bo-livar genaamd; hij had al eerder voor ons ingevallen) eraan dacht dat de keukenhulp verboden terrein was.Maar ik voelde geen enkel sprankje vreugde bij mijn werk.Ik merkte wel dat het wat beter met Sam leek te gaan.Hij was duidelijk rusteloos, terwijl hij in zijn hoekje Charles zat gade te slaan terwijl die aan het werk was.Mogelijk was Sam ook een beetje gepikeerd, aangezien Charles alleen maar populairder leek te worden bij de clientèle.De vamp was charmant, dat stond vast.Hij droeg vanavond een rood ooglapje met lovertjes en zijn gebruikelijke piratenhemd onder een zwart lovertjesvest -overdreven protserig, maar ook vermakelijk.'Je ziet er neerslachtig uit, mooie dame,' zei hij toen ik een Tom Collins en een rum-cola kwam ophalen.'Het was gewoon een lange dag,' zei ik, en ik deed mijn best om te glimlachen.Ik had zoveel andere dingen die ik emotioneel moest verwerken, dat ik het niet eens erg vond toen Bill weer binnenkwam met Selah Pumphrey.Zelfs toen ze in mijn gedeelte gingen zitten, gaf ik er niks om.Maar toen Bill mijn hand vastpakte, griste ik hem weg alsof hij me in brand had proberen te steken.'Ik wil alleen maar weten wat er aan de hand is,' zei hij, en heel even herinnerde ik me hoe goed het had gevoeld die nacht in het ziekenhuis toen hij naast me had gelegen.Mijn mond begon zich zelfs te openen, maar toen ving ik een glimp op van Selahs verontwaardigde gezicht, en ik besloot mijn emoties in bedwang te houden.'Ik ben zo terug met dat bloed,' zei ik opgewekt, en ik lachte breed genoeg om alle tanden die ik had te laten zien.Naar de donder met hem, dacht ik arrogant.Hij en het paard waarop hij naar binnen reed.Daarna was het puur zakelijk.Ik lachte en werkte, en werkte en lachte.Ik bleef bij Sam uit de buurt, want ik wilde niet nóg een lang gesprek voeren met nóg een verande-raar die avond.Ik vreesde - aangezien ik geen enkele reden had om boos te zijn op Sam - dat als hij me vroeg wat er aan de hand was, ik het hem zou vertellen; en ik wilde er gewoon niet over praten.Heb jij wel eens zin om gewoon rond te stampen en je een poosje ellendig te voelen? Zo'n bui had ik nou.Maar ik moest uiteindelijk toch naar Sam, toen Catfish vroeg of hij met een cheque kon betalen voor de feestelijkheid van deze avond.Dat was Sams regel: hij moest cheques goedkeuren.En ik moest dicht bij Sam gaan staan, want het café was erg lawaaierig.Ik dacht er verder niet over na, behalve dat ik niet met mijn eigen bui bij Sam aan wilde komen, maar toen ik me over hem heen boog om het cashflowprobleem van Cat-fish uit te leggen, gingen Sams ogen wijd open.'Mijn god, Sookie,' zei hij, 'bij wie ben jij geweest?'Ik deinsde sprakeloos terug.Hij was zowel geschokt als verbijsterd door een geur waarvan ik niet eens wist dat ik hem bij me droeg.Ik was het zat dat die magische types dit steeds met me uithaalden.'Waar heb je een tijger ontmoet?' vroeg hij.'Een tijger,' herhaalde ik verdoofd.Dus nu wist ik waar mijn nieuwe kennis Quinn in veranderde wanneer de maan vol was.'Vertel eens,' zei Sam bevelend.'Nee,' snauwde ik, 'ik vertel niets.En Catfish?''Hij kan voor deze keer een cheque uitschrijven.Als er iets mis mee is, zal hij er nooit meer één uitschrijven hier.'Ik gaf die laatste zin niet door.Ik nam Catfish' cheque en zijn van alcohol doordrenkte dankbaarheid aan, en stopte ze allebei waar ze hoorden.Om mijn slechte bui nog erger te maken, bleef ik met mijn zilveren ketting aan een hoek van de bar haken toen ik vooroverboog om een servetje op te rapen dat een of andere smeerlap op de grond had gegooid.De ketting brak, en ik ving hem op en liet hem in mijn zak vallen.Verdomme.Dit was een waardeloze dag, gevolgd door een waardeloze nacht.Ik zorgde ervoor dat ik naar Selah zwaaide toen zij en Bill vertrokken.Hij had een flinke fooi voor me achtergelaten, en ik propte hem met zoveel geweld in mijn zak dat ik bijna de stof scheurde [ Pobierz całość w formacie PDF ]