[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.W tym celu 22 sierpnia przyjechali do gdańska nieproszeni „doradcy", „eksperci", „intelektualiści": Tadeusz Mazowiecki (Icek Dik-man), Bronisław Geremek (Berele Lewartow), Konrad Bieliński i Ewa Milewicz.Przejęli władzę nad związkiem.Wałęsa podjął intrygi osobiste przeciwko Annie Walentynowicz, inż.Gwiaździe, jego żonie.Z pomocą „doradców" usunięto ich z kierownictwa związku, nazwanego masońskim hasłem „Solidarność"'.Miała ona początkowo charakter narodowy, patriotyczny, robotniczy.11 lutego 1981 premierem został W.Jaruzelski, a w lipcu na Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR wybrano go także I Sekretarzem KC PZPR.Zdecydowali się na zamach stanu - „stan wojenny" z narodem - on i M.Rakowski (Mojżesz Rak).Lobby żydowskie skrycie poparło stan wojenny, choć udawało coś zupełnie przeciwnego.Żydzi dominowali na każdym polu.Po latach, w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej", profesor na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie - Chone Smerak? Wywiedział:Władze PRL w latach 80-tych też popierały sprawy żydowskie.Było wtedy takie powiedzenie: co się nosi w Polsce? Żydów na rękach.Słynny filar stalinizmu Adam Schaff wychwalał Jaruzelskiego za uderzenie prewencyjne.To Schaff wystąpił z prowokacyjną propozycją Nagrody Nobla dla Jaruzelskiego!Żyd Passent, publicysta „Polityki" wynosił pod niebiosa stan wojenny.Abel Kainer w korowskiej „Krytyce" pisał otwarcie, że WRON grał rolę wielkiej opiekunki Żydów23.Izabela Cywińska, minister kultury w rządzie T.Mazowieckiego, wychwalała Jaruzelskiego za jego „szlachetność" i patriotyzm.Stefan Bratkowski:Polacy przyszłości będą także dumni z tych polskich generałów, którzy potrafili przedłożyć dobro Polski nad korzyść swej władzy24.Adam Michnik (Aaron Szechter) także go wychwalał, a do dziennikarzy warknął: odpieprzcie się od generała!Reżim Urbana - Jaruzelskiego - Kiszczaka wypędził z Polski ponad 800 000 najbardziej aktywnej elity młodego pokolenia, co bardzo osłabiło nurt patriotyczno-narodowy.Żydzi opanowali podziemne wydawnictwa związkowe oraz ich kolportaż.Potężnie ich w tym wspierały tuby „Wolnej Europy" i „polskiej" sekcji BBC, kierowanej przez „24-karatowego" Aleksandra Smolara.Pełnię władzy przejęli po „Okrągłym Stole", przy którym zasiedli 24-karatowi naprzeciwko takich samych 24-karatowych25.Rozdział III: „Okrągły Stół" i transformacjaspołeczno-gospoda-rcza w Polsce.Stanisław Wysocki w pierwszym zdaniu tego rozdziału stwierdza:W obradach Okrągłego Stołu wzięło udział 57 uczestników, z których aż 47 było żydowskiego pochodzenia.To zdanie streszcza cały rozdział.Dalej już wiemy - zamienianie majątku narodowego Polaków w masę upadłościową przez kolejne ekipy nietykalnych, na czele z duetem Balcerowicz - Mazowiecki.Opisałen: tę grabież w mojej oskarżonej książce Piąty rozbiór Polski 1990-2000, toteż w tym miejscu wystarczy wymienić tylko głównych „prywatyzatorów" czyli niszczycieli finansowej i ekonomicznej suwerenności Polski, bo suwerenność polityczna już dawno stała się iluzją medialną.Byli to poza Balcerowiczem i Mazowieckim, Geremek, Lewandowski i Kaczmarek.Oddali za bezcen perły w koronie: Hutę Warszawa, zakłady „Wedel", cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie, zakłady papiernicze w Kwidzyniu.Za rządów premiera K.Bieleckiego (Izaaka Blumerifelda) zakłady makaronu w Malborku wyceniono na równowartość obecnych 2,3 min złotych, a ostatecznie sprzedano je za połowę tej sumy.Zniszczono cały przemysł włókienniczy, zwłaszcza łódzki.Towarzyszyły temu monstrualne afery: Żydów Baksika iGąsioro-wskiego, afera spirytusowa, bankowa, rublowa, afera FOZZ.Złodziejska „prywatyzacja" Polski, to strata około 250 mld dolarów.Rolnictwo w minie, ceny płodów poniżej kosztów produkcji.Prasa w ręce żydoniemieckich magnatów prasowych - obecnie już w 80 procentach i jako broń masowego rażenia umysłów, pierze je w stosownych proszkach nihilizmu, liberalizmu, „tolerancji", „demokracji" i „antysemityzmu".Resort „sprawiedliwości" stawał się polem niesprawiedliwości kolejnych ekip.Szkolnictwo poddano „reformom" niszczącym etos nauczyciela i rodziców jako fundamentu wychowania.I wreszcie bezrobocie - oficjalnie 3,5 miliona, realnie pięć.Rozdział IV: Urojone oskarżanie Polaków o antysemityzm i współudział w Holokauście.Autor wymienia najbardziej zaciekłych oszczerców, takich jak Artur Sandauer, Marek Król - redaktor naczelny „Wprost", Marcin Król - naczelny „Res Publiki", Bolesław Sulik, który w telewizyjnym serialu „Zmagania z Polską" uparcie międlił rzekomy „polski antysemityzm".Osobne miejsce należy się Markowi Edelmanowi, byłemu uczestnikowi walk w getcie warszawskim, Aleksandrowi Smolarowi, Andrzejowi Osęce z „Gazety Wyborczej".Andrzej Żuławski w telewizyjnym wystąpieniu wiosną 1996 roku zaatakował „polski antysemityzm" za to, że nie doceniono „odkrycia" niejakiej Jadwigi Mauer o rzekomo żydowskim pochodzeniu Adama Mickiewicza26.Kabaret Olgi Lipińskiej od wielu lat szydzi z Polski, polskości, wiary katolickiej.Józefa Hennelowa z „Tygodnika Powszechnego" z uporem twierdziła, że mamy w Polsce masowy „antysemityzm".Fanatykiem antypolskości pod płaszczykiem tropienia „antysemityzmu" jest R.Marek Groński - kabareciarz i felietonista „Polityki".Tomasz Jastrun cierpi na chorobliwą obsesję polskiego „antysemityzmu".Dziennikarka Ewa Berberyusz zaatakowała biskupa Michalika za jego homilię, w której doradzał wyborcom głosowanie na patriotów [ Pobierz całość w formacie PDF ]